Spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Spotkanie z Panią Elżbietą Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wojewodą oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu polityki społecznej i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pomocy społecznej.

 

Poniżej zdjęcia >>

Czytaj dalej Spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Obchody 60 rocznicy Rewolucji Węgierskiej

Obchody 60 rocznicy Rewolucji Węgierskiej. Wraz z Klubem Gazety Polskiej z Nowego Sączą i Łącka złożyliśmy wieniec pod pomnikiem generała Bema bohatera Narodów polskiego i węgierskiego. Spotkaliśmy się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i chwilę porozmawialiśmy. Następnie pod Parlamentem Węgierskim wysłuchaliśmy przemówienia Prezydenta Polski i Premiera Węgier Wiktora Orbana. Prezydent Andrzej Duda powiedział „Krew, którą Naród polski ofiarował dla rannych ofiar w październiku 56 roku jeszcze bardziej scementowała przyjaźń Polsko-Węgierską bo w wielu Węgrach pozostała jej kropla” Wspaniałe świadectwo tej przyjaźni dali licznie zgromadzeni nasi rodacy z biało-czerwonymi flagami byli bardzo widoczni wśród dziesiątek tysięcy Węgrów zgromadzonych pod Parlamentem. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom Sądecczyzny, którzy uświetnili swoją obecnością obchody. Słowa podziękowania dla Was przekazał mi również Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

Poniżej zdjęcia >>>

Czytaj dalej Obchody 60 rocznicy Rewolucji Węgierskiej

Prace Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Prace Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z uczestnictwem przedstawicieli Sądecczyzny: Wice Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciecha Piecha i Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Marty Wieciech – Kumięgi. Ochrona powietrza w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie to jedno z priorytetowych do realizacji zadań.

 

Poniżej zdjęcia >>>

Czytaj dalej Prace Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pierwszy dzień wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w woj. Kujawsko-Pomorskim. Zwiedziliśmy gospodarstwo rolne zajmujące się produkcją mleka oraz przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem produktów ekologicznych. Następnie na zamku w Dobrzyniu rozpoczęło się posiedzenie komisji z udziałem władz województwa i organizacji rolniczych.

 

Poniżej galeria zdjęć >> Czytaj dalej Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi